تبلیغات
khademineasheghaneabasaleh - توضیح المسائل حضرت امام خمینى (قدس سره الشریف) احکام استحاضه و ...
 
khademineasheghaneabasaleh
به امید فرج مهدی منتظر همچنان منتظریم
                                                        
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : morteza taghavi
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما در مورد وب سایت؟برچسبها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

٣- صاحب عادت عددیه

٤٩٢ زنهایى كه عادت عددیه دارند سه دسته‏اند: اول: زنى كه شماره روزهاى حیض او در دو ماه پشت‏سر هم یك اندازه باشد، ولى وقت‏خون دیدن او یكى نباشد كه در این صورت هر چند روزى كه خون دیده عادت او مى‏شود. مثلا اگر ماه

اول از روز اول تا پنجم و ماه دوم از یازدهم تا پانزدهم خون ببیند، عادت او پنج روز مى‏شود. دوم: زنى كه از خون پاك نمى‏شود ولى دو ماه پشت‏سر هم چند روز از خونى كه مى‏بیند نشانه حیض و بقیه نشانه استحاضه را دارد و شماره روزهایى كه خون نشانه حیض دارد در هر دو ماه یك اندازه است، اما وقت آن یكى نیست، كه در این صورت هر چند روزى كه خون او نشانه حیض را دارد، عادت او مى‏شود. مثلا اگر یك ماه از اول ماه تا پنجم و ماه بعد از یازدهم تا پانزدهم، خون او نشانه حیض و بقیه نشانه استحاضه را داشته باشد، شماره روزهاى عادت او پنج روز مى‏شود. سوم: زنى كه دو ماه پشت‏سر هم سه روز یا بیشتر خون ببیند و یك روز یا بیشتر پاك شود و دو مرتبه خون ببیند و وقت دیدن خون در ماه اول با ماه دوم فرق داشته باشد، كه اگر تمام روزهایى كه خون دیده و روزهایى كه در وسط پاك بوده از ده روز بیشتر نشود و شماره روزهاى آن هم به یك اندازه باشد، تمام روزهایى كه خون دیده با روزهاى وسط كه پاك بوده عادت حیض او مى‏شود، و لازم نیست روزهایى كه در وسط پاك بوده در هر دو ماه به یك اندازه باشد. مثلا اگر ماه اول از روز اول ماه تا سوم خون ببیند و دو روز پاك شود، و دوباره سه روز خون ببیند و ماه دوم از یازدهم تا سیزدهم خون ببیند و دو روز یا بیشتر یا كمتر پاك شود و دوباره خون ببیند و روى هم از هشت روز بیشتر نشود، عادت او هشت روز مى‏شود.

٤٩٣ زنى كه عادت عددیه دارد، اگر بیشتر از شماره عادت خود خون ببینداز ده روز بیشتر شود، چنانچه همه خونهایى كه دیده یك جور باشد، باید از موقع دیدن خون به شماره روزهاى عادتش حیض، و بقیه را استحاضه قرار دهد. و اگر همه خونهایى كه دیده یك جور نباشد، بلكه چند روز از آن نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه را داشته باشد، اگر روزهایى كه خون، نشانه حیض را دارد با شماره روزهاى عادت او یك اندازه است، باید همان روزها را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد. و اگر روزهایى كه خون نشانه حیض دارد، از روزهاى عادت او بیشتر است، فقط به اندازه روزهاى عادت او حیض، و بقیه استحاضه است. و اگر روزهایى كه خون نشانه حیض دارد از روزهاى عادت او كمتر است، باید آن روز را باچند روز دیگر كه روى هم به اندازه روزهاى عادتش شود، حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.

مضطربه

٤٩٤ مضطربه یعنى زنى كه چند ماه خون دیده ولى عادت معینى پیدا نكرده اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و همه خونهایى كه دیده یك جور باشد، چنانچه عادت خویشان او هفت روز است، باید هفت روز را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد، و اگر كمتر است مثلا پنج روز است، باید همان را حیض قرار دهد. و بنابر احتیاط واجب در تفاوت بین شماره عادت آنان و هفت روز، كه دو روز است،كارهایى را كه بر حائض حرام است ترك نماید، و كارهاى استحاضه را بجا آورد،یعنى به دستورى كه براى زن مستحاضه گفته شد عبادتهاى خود را انجام دهد. و اگر عادت خویشانش بیشتر از هفت روز مثلا نه روز است، باید هفت روز را حیض قرار دهد و بنابر احتیاط واجب در تفاوت بین هفت روز و عادت آنان، كه دو روز است،كارهاى استحاضه را بجا آورد و كارهایى را كه بر حائض حرام است ترك نماید.

٤٩٥ مضطربه اگر بیشتر از ده روز خونى ببیند كه چند روز آن، نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه دارد، چنانچه خونى كه نشانه حیض دارد كمتر از سه روز یا بیشتر از ده روز نباشد، همه آن حیض است. و اگر خونى كه نشانه حیض را دارد كمتر از سه روز باشد، باید همان را حیض قرار دهد، و تا هفت روز بقیه به دستورى كه در مساله قبل گفته شد رفتار نماید. و همچنین است اگر پیش از گذشتن ده روز از خونى كه نشانه حیض دارد، دوباره خونى ببیند كه آن هم نشانه حیض را داشته باشد، مثل آنكه پنج روز خون سیاه و نه روز خون زرد، و دوباره پنج روز خون سیاه ببیند، باید خون اول را حیض قرار دهد و بقیه آن را تا هفت روز به دستورى كه در مساله قبل گفته شد رفتار نماید.

مبتدئه

٤٩٦ مبتدئه یعنى زنى كه دفعه اول خون دیدن اوست، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و همه خونهایى كه دیده یك جور باشد، باید عادت خویشان خود را به طورى كه در وقتیه گفته شد حیض، و بقیه را استحاضه قرار دهد.

٤٩٧ مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونى ببیند كه چند روز آن نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه را داشته باشد، چنانچه خونى كه نشانه حیض دارد كمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد، همه آن حیض است. ولى اگر پیش از گذشتن ده روز از خونى كه نشانه حیض دارد دوباره خونى ببیند كه آن هم نشانه خون حیض داشته باشد، مثل آن كه پنج روز خون سیاه و نه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سیاه ببیند، باید از اول خون اول، كه نشانه حیض دارد، حیض قرار دهد، و در عدد،رجوع به خویشاندان خود كند و بقیه را استحاضه قرار دهد.

٤٩٨ مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونى ببیند كه چند روز آن نشانه حیض و چند روز دیگر آن نشانه استحاضه داشته باشد، چنانچه خونى كه نشانه حیض دارد از سه روز كمتر یا از ده روز بیشتر باشد، باید از اولى كه خون نشانه حیض دارد،حیض قرار دهد و در عدد، به خویشاوندان خود رجوع كند و بقیه را استحاضه قرار دهد.

٦- ناسیه

٤٩٩ ناسیه یعنى زنى كه عادت خود را فراموش كرده است، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند، باید روزهایى كه خون او نشانه حیض را دارد تا ده روز حیض قرار دهد و بقیه را استحاضه قرار دهد. و اگر نتواند حیض را به واسطه نشانه هاى آن تشخیص دهد، بنابر احتیاط واجب باید هفت روز اول را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.

مسائل متفرقه حیض

٥٠٠ مبتدئه و مضطربه و ناسیه و زنى كه عادت عددیه دارد، اگر خونى ببینند كه نشانه‏هاى حیض داشته باشد یا یقین كنند كه سه روز طول مى‏كشد، باید عبادت را ترك كنند. و چنانچه بعد بفهمند حیض نبوده، باید عبادتهایى را كه بجانیاورده‏اند، قضا نمایند. ولى اگر یقین نكنند كه تا سه روز طول مى‏كشد و نشانه‏هاى حیض را هم نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید تا سه روز كارهاى استحاضه را بجا آورند و كارهایى را كه بر حائض حرام است ترك نمایند. و چنانچه پیش از سه روز پاك نشدند، باید آن را حیض قرار دهند.

٥٠١ زنى كه در حیض عادت دارد، چه در وقت‏حیض عادت داشته باشد چه در عدد حیض، یا هم در وقت و هم در عدد آن، اگر دو ماه پشت‏سر هم بر خلاف عادت خود خونى ببیند كه وقت آن یا شماره روزهاى آن یا هم وقت و هم شماره روزهاى آن یكى باشد، عادتش بر مى‏گردد به آنچه در این دو ماه دیده است. مثلا اگر از روز اول ماه تا هفتم خون مى‏دیده و پاك مى‏شده چنانچه دو ماه از دهم تا هفدهم ماه، خون ببیند و پاك شود، از دهم تا هفدهم عادت او مى‏شود.

٥٠٢ مقصود از یك ماه، از ابتداى خون دیدن است تا سى روز، نه از روز اول ماه تا آخر ماه.

٥٠٣ زنى كه معمولا ماهى یك مرتبه خون مى‏بیند، اگر در یك ماه دو مرتبه خون ببیند و آن خون نشانه‏هاى حیض را داشته باشد، چنانچه روزهایى كه در وسط پاك بوده‏از ده روز كمتر نباشد، باید هر دو را حیض قرار دهد.

٥٠٤ اگر سه روز یا بیشتر خونى ببیند كه نشانه حیض را دارد، بعد ده روز یا بیشتر خونى ببیند كه نشانه استحاضه را دارد و دوباره سه روز خونى به نشانه‏هاى حیض ببیند، باید خون اول و خون آخر را كه نشانه‏هاى حیض داشته، حیض قرار دهد.

٥٠٥ اگر زن پیش از ده روز پاك شود و بداند كه در باطن خون نیست، باید براى عبادتهاى خود غسل كند، اگر چه گمان داشته باشد كه پیش از تمام شدن ده روز دوباره خون مى‏بیند. ولى اگر یقین داشته باشد كه پیش از تمام شدن ده روز دوباره خون مى‏بیند، نباید غسل كند و نمى‏تواند نماز بخواند، و باید به احكام حائض رفتار نماید.

٥٠٦ اگر زن پیش از ده روز پاك شود، و احتمال دهد كه در باطن خون هست، باید قدرى پنبه داخل فرج نماید و كمى صبر كند و بیرون آورد. پس اگر پاك بود، غسل كند و عبادتهاى خود را بجا آورد. و اگر پاك نبود، اگر چه به آب زرد رنگى هم آلوده باشد، چنانچه در حیض عادت ندارد یا عادت او ده روز است،باید صبر كند كه اگر پیش از ده روز پاك شد، غسل كند، و اگر سر ده روز پاك شد،یا خون او از ده گذشت، سر ده روز غسل نماید. و اگر عادتش كمتر از ده روز است،در صورتى كه بداند پیش از تمام شدن ده روز یا سر ده روز پاك مى‏شود، نباید غسل كند. و اگر احتمال دهد خون او از ده روز مى‏گذرد، احتیاط واجب آن است كه تا یك روز عبادت را ترك كند و بعد از آن مى‏تواند تا ده روز عبادت را ترك كند.ولى بهتر است تا ده روز كارهایى را كه بر حائض حرام است ترك كند و كارهاى مستحاضه را انجام دهد. پس اگر پیش از تمام شدن ده روز یا سر ده روز از خون پاك شد تمامش حیض است، و اگر از ده روز گذشت، باید عادت خود را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و عبادتهایى را كه بعد از روزهاى عادت بجا نیاورده قضا نماید.

٥٠٧ اگر چند روز را حیض قرار دهد و عبادت نكند، بعد بفهمد حیض نبوده است،باید نماز و روزه‏اى را كه در آن روزها بجا نیاورده قضا نماید. و اگر چند روز را به گمان این كه حیض نیست عبادت كند، بعد بفهمد حیض بوده، چنانچه آن روزها را روزه گرفته، باید قضا نماید.

نفاس

٥٠٨ از وقتى كه اولین جزو بچه از شكم مادر بیرون مى‏آید، هر خونى كه زن مى‏بیند، اگر پیش از ده روز یا سر ده روز قطع شود، خون نفاس است، و زن را در حال نفاس، نفساء مى‏گویند.

٥٠٩ خونى كه زن پیش از بیرون آمدن اولین جزء بچه مى‏بیند، نفاس نیست.

٥١٠ لازم نیست كه خلقت بچه تمام باشد، بلكه اگر خون بسته‏اى هم از رحم زن خارج شود و خود زن بداند، یا چهار نفر قابله بگویند كه اگر در رحم مى‏ماند انسان مى‏شد، خونى كه تا ده روز ببیند، خون نفاس است.

٥١١ ممكن است‏خون نفاس یك آن بیشتر نیاید، ولى بیشتر از ده روز نمى‏شود.

٥١٢ هرگاه شك كند كه چیزى سقط شده یا نه، یا چیزى كه سقط شده اگر مى‏ماند انسان مى‏شد یا نه، لازم نیست وارسى كند. و خونى كه از او خارج مى‏شود شرعا خون نفاس نیست.

٥١٣ توقف در مسجد و رساندن جایى از بدن به خط قرآن و كارهاى دیگرى كه بر حائض حرام است، بر نفساء هم حرام است. و آنچه بر حائض واجب و مستحب و مكروه است، بر نفساء هم واجب و مستحب و مكروه مى‏باشد.

٥١٤ طلاق دادن زنى كه در حال نفاس مى‏باشد، باطل است، و نزدیكى كردن با او حرام مى‏باشد. و اگر شوهرش با او نزدیكى كند، احتیاط واجب آن است به دستورى كه در احكام حیض گفته شد، كفاره بدهد.

٥١٥ وقتى زن از خون نفاس پاك شد، باید غسل كند و عبادتهاى خود را بجاآورد. و اگر دوباره خون ببیند، چنانچه روزهایى كه خون دیده با روزهایى كه در وسط پاك بوده، روى هم ده روز یا كمتر از ده روز باشد، تمام آن نفاس است.و اگر روزهایى كه پاك بوده روزه گرفته باشد، باید قضا نماید.

٥١٦ اگر زن از خون نفاس پاك شود و احتمال دهد كه در باطن خون هست، باید مقدارى پنبه داخل فرج نماید و كمى صبر كند كه اگر پاك است، براى عبادتهاى خود غسل كند.

٥١٧ اگر خون نفاس زن از ده روز بگذرد، چنانچه در حیض عادت دارد، به اندازه روزهاى عادت او نفاس و بقیه استحاضه است. و اگر عادت ندارد، تا ده روز نفاس و بقیه استحاضه مى‏باشد. و احتیاط مستحب آن است كسى كه عادت دارد، از روز بعد از عادت و كسى كه عادت ندارد، بعد از روز دهم تا روز هیجدهم زایمان كارهاى استحاضه را بجا آورد و كارهایى را كه بر نفساء حرام است، ترك كند.

٥١٨ زنى كه عادت حیضش كمتر از ده روز است، اگر بیشتر از روزهاى عادتش خون نفاس ببیند، باید به اندازه روزهاى عادت خود نفاس قرار دهد، و بعداز آن تا روز دهم مى‏تواند عبادت را ترك نماید یا كارهاى مستحاضه را انجام دهد.ولى ترك عبادت، یك روز یا دو روز خیلى خوب است. پس اگر از ده روز بگذرد، به روزهاى عادتش حیض است و بقیه استحاضه است، و اگر عبادت را ترك كرده باید قضا كند.

٥١٩ زنى كه در حیض عادت دارد، اگر بعد از زاییدن تا یك ماه یا بیشتر ازیك ماه، پى در پى خون ببیند، به اندازه روزهاى عادت او نفاس است. و ده روز از خونى كه بعد از نفاس مى‏بیند، اگر چه در روزهاى عادت ماهانه‏اش باشد، استحاضه است. مثلا زنى كه عادت حیض او از بیستم هر ماه تا بیست و هفتم آن است، اگر روز دهم ماه زایید و تا یك ماه یا بیشتر پى در پى خون دید، تا روز هفدهم نفاس،و از روز هفدهم تا ده روز حتى خونى كه در روزهاى عادت خود كه از بیستم تا بیست‏و هفتم است مى‏بیند، استحاضه مى‏باشد. و بعد از گذشتن ده روز، اگر خونى را كه مى‏بیند، در روزهاى عادتش باشد حیض است، چه نشانه‏هاى حیض را داشته باشد یا نداشته باشد. و اگر در روزهاى عادتش نباشد، اگر چه نشانه‏هاى حیض را داشته باشد، باید آن را استحاضه قرار دهد.

٥٢٠ زنى كه در حیض عادت ندارد، اگر بعد از زایمان تا یك ماه یا بیشتراز یك ماه خون ببیند، ده روز اول آن نفاس و ده روز دوم آن استحاضه است. و خونى كه بعد از آن مى‏بیند، اگر نشانه حیض را داشته باشد حیض، و گرنه آن هم استحاضه مى‏باشد.

غسل مس میت

٥٢١ اگر كسى بدن انسان مرده‏اى را كه سرد شده و غسلش نداده‏اند مس كند، یعنى جایى از بدن خود را به آن برساند، باید غسل مس میت نماید، چه در خواب مس كند چه در بیدارى، با اختیار مس كند یا بى‏اختیار. حتى اگر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان میت برسد، باید غسل كند. ولى اگر حیوان مرده‏اى را مس كند، غسل بر او واجب نیست.

٥٢٢ براى مس مرده‏اى كه تمام بدن او سرد نشده، غسل واجب نیست، اگر چه جایى را كه سرد شده مس نماید.

٥٢٣ اگر موى خود را به بدن میت برساند، یا بدن خود را به موى میت، یا موى خود را به موى میت برساند، غسل واجب نیست.

٥٢٤ براى مس بچه مرده، حتى بچه سقط شده‏اى كه چهار ماه او تمام شده كسل میت واجب است، بلكه بهتر است براى مس بچه سقط شده‏اى كه از چهار ماه كمتر دارد غسل كرد. بنابر این اگر بچه چهار ماهه‏اى مرده به دنیا بیاید، مادر او باید غسل مس میت كند، بلكه اگر از چهار ماه كمتر هم داشته باشد بهتر است مادر او غسل نماید.

٥٢٥ بچه‏اى كه بعد از مردن مادر به دنیا مى‏آید، وقتى بالغ شد، واجب است غسل مس میت كند.

٥٢٦ اگر انسان میتى را كه سه غسل او كاملا تمام شده مس نماید، غسل بر او واجب نمى‏شود. ولى اگر پیش از آنكه غسل سوم تمام شود جایى از بدن او را مس كند، اگرچه غسل سوم آن جا تمام شده باشد باید غسل مس میت نماید.

٥٢٧ اگر دیوانه یا بچه نابالغى میت را مس كند، بعد از آنكه آن دیوانه عاقل یا بچه بالغ شد، باید غسل مس میت نماید.

٥٢٨ اگر از بدن زنده قسمتى كه داراى استخوان است جدا شود و پیش از آنكه قسمت جدا شده را غسل دهند، انسان آن را مس نماید، باید غسل مس میت كند. ولى اگر قسمتى كه جدا شده، از بدن مرده‏اى كه غلسش نداده‏اند اگر چیزى جدا شود كه در حال اتصال مس آن موجب غسل مى‏شد، بعد از انفصال نیز مس آن موجب غسل است.

٥٢٩ براى مس استخوان و دندانى كه از مرده جدا شده باشد و آن را غسل نداده‏اند، باید غسل كرد، ولى براى مس استخوان و دندانى كه از زنده جدا شده و گوشت ندارد، غسل واجب نیست.

٥٣٠ غسل مس میت را باید مثل غسل جنابت انجام دهند. ولى كسى كه غسل مس میت كرده، اگر بخواهد نماز بخواند، باید وضو هم بگیرد.

٥٣١ اگر چند میت را مس كند یا یك میت را چند بار مس نماید، یك غسل كافى است.

٥٣٢ براى كسى كه بعداز مس میت غسل نكرده است، توقف در مسجد و جماع و خواندن سوره‏هایى كه سجده واجب دارد، مانعى ندارد. ولى براى نماز و مانند آن باید غسل كند و وضو بگیرد.

نوع مطلب : احکام و استفتائات، 
برچسب ها :