تبلیغات
khademineasheghaneabasaleh - توضیح المسائل حضرت امام خمینى (قدس سره الشریف) احکام استحاضه و ...
 
khademineasheghaneabasaleh
به امید فرج مهدی منتظر همچنان منتظریم
                                                        
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : morteza taghavi
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما در مورد وب سایت؟برچسبها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

استحاضه

یكى از خونهایى كه از زن خارج مى‏شود، خون استحاضه است. و زن را در موقع دیدن خون استحاضه، مستحاضه مى‏گویند.

٣٩٢ خون استحاضه در بیشتر اوقات زرد رنگ و سرد است و بدون فشار و سوزش بیرون میاید و غلیظ هم نیست، ولى ممكن است گاهى سیاه یا سرخ و گرم و غلیظ باشد و با فشار و سوزش بیرون آید.

٣٩٣ استحاضه سه قسم است: قلیله و متوسطه و كثیره. استحاضه قلیله آن است كه خون، پنبه‏اى را كه زن داخل فرج مى‏نماید سوراخ نكند و از طرف دیگر ظاهر نشود. استحاضه متوسطه آن است كه خون در پنبه فرو رود و از طرف دیگر ظاهر شود، ولى به دستمالى كه معمولا زنها براى جلوگیرى از خون مى‏بندند، جارى نشود. استحاضه كثیره آن است كه خون از پنبه به دستمال جارى شود.

احكام استحاضه

٣٩٤ در استحاضه قلیله باید زن براى هر نماز یك وضو بگیرد و ظاهر فرج را هم اگر خون به آن رسیده، آب بكشد و بنابر احتیاط واجب پنبه را عوض كند یا آب بكشد.

٣٩٥ اگر پیش از نماز یا در بین نماز، خون استحاضه متوسطه ببیند، باید براى آن نماز غسل كند.

٣٩٦ در استحاضه كثیره علاوه بر كارهاى استحاضه متوسطه كه در مساله پیش گفته شد، باید براى هر نماز دستمال را عوض كند، یا آب بكشد و یك غسل براى نماز ظهر و عصر و یكى براى نماز مغرب و عشا به جا آورد، و بین نماز ظهر و عصر فاصله نیندازد. و اگر فاصله بیندازد باید براى نماز عصر دوباره غسل كند. و نیز اگر بین نماز مغرب و عشا فاصله بیندازد، باید براى نماز عشا دوباره غسل نماید.

٣٩٧ اگر خون استحاضه، پیش از وقت نماز هم بیاید، اگر چه زن براى آن خون، وضو و غسل را انجام داده باشد، بنابر احتیاط واجب باید در موقع نماز وضو و غسل را بجا آورد.

٣٩٨ مستحاضه متوسطه و كثیره كه باید وضو بگیرد و غسل كند، هر كدام را اول بجا آورد، صحیح است. ولى بهتر آن است كه اول وضو بگیرد.

٣٩٩ اگر استحاضه قلیله زن، بعد از نماز صبح متوسطه شود، باید براى نماز ظهر و عصر غسل كند. و اگر بعد از نماز ظهر و عصر متوسطه شود، باید براى نماز مغرب و عشا غسل نماید.

٤٠٠ اگر استحاضه قلیله یا متوسطه زن بعد از نماز صبح كثیره شود، باید براى نماز ظهر و عصر یك غسل، و براى نماز مغرب و عشا غسل دیگرى بجا آورد. و اگربعد از نماز ظهر و عصر كثیره شود، باید براى نماز مغرب و عشا غسل نماید.

٤٠١ مستحاضه كثیره یا متوسطه اگر پیش از داخل شدن وقت نماز براى نماز غسل كند، غسل او باطل است. بلكه اگر نزدیك اذان صبح براى نماز شب غسل كند و نماز شب را بخواند، احتیاط واجب آن است كه بعد از داخل شدن صبح، دوباره غسل و وضو را بجا آورد.

٤٠٢ زن مستحاضه، براى هر نمازى چه واجب باشد و چه مستحب، باید وضو بگیرد. و نیز اگر بخواهد نمازى را كه خوانده احتیاطا دوباره بخواند، یا بخواهد نمازى را كه تنها خوانده است دوباره با جماعت بخواند، باید تمام كارهایى را كه براى استحاضه گفته شد انجام دهد. ولى براى خواندن نماز احتیاط و سجده فراموش شده و تشهد فراموش شده و سجده سهو، اگر آنها را بعد از نماز فورا بجا آورد، لازم نیست كارهاى استحاضه را انجام دهد.

٤٠٣ زن مستحاضه بعد از آن كه خونش قطع شد، فقط براى نماز اولى كه مى‏خواند،باید كارهاى استحاضه را انجام دهد و براى نمازهاى بعد لازم نیست

٤٠٤ اگر زن نداند استحاضه او چه قسم است، موقعى كه مى‏خواهد نماز بخواند، بنابر احتیاط واجب مقدارى پنبه داخل فرج نماید و كمى صبر كند و بیرون آورد و بعد از آن كه فهمید استحاضه او كدام یك از آن سه قسم است كارهایى را كه براى آن قسم دستور داده شده انجام دهد، ولى اگر بداند تا وقتى كه مى‏خواهد نماز بخواند استحاضه او تغییر نمى‏كند، پیش از داخل شدن وقت هم مى‏تواند خود را وارسى نماید.

٤٠٥ زن مستحاضه اگر پیش از آنكه خود را وارسى كند، مشغول نماز شود، چنانچه قصد قربت داشته و به وظیفه خود عمل كرده مثلا استحاضه‏اش قلیله بوده و به وظیفه استحاضه قلیله عمل نموده، نماز او صحیح است. و اگر قصد قربت نداشته یا عمل او مطابق وظیفه‏اش نبوده، مثل آنكه استحاضه او متوسطه بوده و به وظیفه قلیله رفتار كرده، نماز او باطل است.

٤٠٦ زن مستحاضه اگر نتواند خود را وارسى نماید، باید به آنچه مسلما وظیفه اوست عمل كند، مثلا اگر نمى‏داند استحاضه او قلیله است‏یا متوسطه، باید كارهاى استحاضه قلیله را انجام دهد، و اگر نمى‏داند متوسطه است‏یا كثیره، باید كارهاى استحاضه متوسطه را انجام دهد. ولى اگر بداند سابقا كدام یك از آن سه قسم بوده،باید به وظیفه همان قسم رفتار نماید.

٤٠٧ اگر خون استحاضه در باطن باشد و بیرون نیاید، وضو و غسل باطل نمى‏شود.و اگر بیرون بیاید، هر چند كم باشد، وضو و غسل را به تفصیلى كه گذشت باطل مى‏كند.

٤٠٨ زن مستحاضه اگر بعد از نماز خود را وارسى كند و خون نبیند اگر چه بداند دوباره خون مى‏آید، با وضویى كه دارد مى‏تواند نماز بخواند.

٤٠٩ زن مستحاضه اگر بداند از وقتى كه مشغول وضو یا غسل شده، خونى از او بیرون نیامده و تا بعد از نماز هم خون در داخل فرج نیست و بیرون نمى‏آید، مى‏تواند خواندن نماز را تاخیر بیندازد.

٤١٠ اگر مستحاضه بداند كه پیش از گذشتن وقت نماز به كلى پاك مى‏شود یا به‏اندازه خواندن نماز، خون بند مى‏آید، باید صبر كند و نماز را در وقتى كه پاك است بخواند.

٤١١ اگر بعد از وضو و غسل، خون در ظاهر قطع شود و مستحاضه بداند كه اگر نماز را تاخیر بیندازد، به مقدارى كه وضو و غسل و نماز را به جا آورد، به كلى پاك مى‏شود، باید نماز را تاخیر بیندازد و موقعى كه به كلى پاك شد، دوباره وضو و غسل را بجا آورد و نماز را بخواند. و اگر وقت نماز تنگ شد، لازم نیست وضو و غسل را دوباره به جا آورد، بلكه با وضو و غسلى كه دارد، مى‏تواند نماز بخواند.

٤١٢ مستحاضه كثیره و متوسطه وقتى به كلى از خون پاك شد باید غسل كند.ولى اگر بداند از وقتى كه براى نماز پیش، مشغول غسل شده دیگر خون نیامده لازم نیست دوباره غسل نماید.

٤١٣ مستحاضه قلیله بعداز وضو، و مستحاضه كثیره و متوسطه بعد از غسل و وضو باید فورا مشغول نماز شود، ولى گفتن اذان و اقامه و خواندن دعاهاى قبل از نماز اشكال ندارد. و در نماز هم مى‏تواند كارهاى مستحب مثل قنوت و غیر آن را بجاآورد.

٤١٤ زن مستحاضه اگر بین غسل و نماز فاصله بیندازد، باید دوباره غسل كند و بلافاصله مشغول نماز شود. ولى اگر خون در داخل فضاى فرج نیاید، غسل لازم نیست.

٤١٥ اگر خون استحاضه زن جریان داشته باشد و قطع نشود، چنانچه براى او ضرر نداشته باشد، باید پیش از غسل و بعد از آن به وسیله پنبه از بیرون آمدن خون جلوگیرى كند. ولى اگر همیشه جریان ندارد، فقط باید بعد از وضو و غسل از بیرون آمدن خون جلوگیرى نماید. و چنانچه كوتاهى كند و خون بیرون آید، باید دوباره كسل كند و وضو هم بگیرد و اگر نماز هم خوانده، باید دوباره بخواند.

٤١٦ اگر در موقع غسل خون قطع نشود، غسل صحیح است. ولى اگر در بین غسل،استحاضه متوسطه كثیره شود، واجب است چنانچه مشغول غسل ترتیبى یا ارتماسى‏بوده همان را از سر بگیرد.

٤١٧ احتیاط واجب آن است كه زن مستحاضه در تمام روزى كه روزه است، به‏مقدارى كه مى‏تواند از بیرون آمدن خون جلوگیرى كند.

٤١٨ روزه زن مستحاضه‏اى كه غسل بر او واجب مى‏باشد، در صورتى صحیح است كه در روز غسلهایى را كه براى نمازهاى روزش واجب است، انجام دهد. و نیز بنابر احتیاط واجب باید غسل نماز مغرب و عشاى شبى كه مى‏خواهد فرداى آن را روزه بگیرد بجا آورد. ولى اگر براى نماز مغرب و عشا غسل نكند و براى خواندن نماز شب پیش از اذان صبح غسل نماید و در روز هم غسلهایى را كه براى نمازهاى روزش واجب است بجا آورد، روزه او صحیح است.

٤١٩ اگر بعد از نماز عصر مستحاضه شود و تا غروب غسل نكند، روزه او صحیح است.

٤٢٠ اگر استحاضه قلیله زن پیش از نماز متوسطه یا كثیره شود، باید كارهاى متوسطه یا كثیره را كه گفته شد انجام دهد. و اگر استحاضه متوسطه، كثیره شود بایدكارهاى استحاضه كثیره را انجام دهد. و چنانچه براى استحاضه متوسطه غسل كرده باشد، فایده ندارد و باید دوباره براى كثیره غسل كند.

٤٢١ اگر در بین نماز، استحاضه متوسطه زن كثیره شود، باید نماز را بشكند و براى استحاضه كثیره غسل كند و وضو بگیرد و كارهاى دیگر آن را انجام دهد و همان نماز را بخواند. و اگر براى هیچ كدام از غسل و وضو وقت ندارد، باید دو تیمم كند، یكى بدل از غسل و دیگرى بدل از وضو. و اگر براى یكى از آنها وقت ندارد،باید عوض آن تیمم كند و دیگرى را بجا آورد. ولى اگر براى تیمم هم وقت ندارد،نمى‏تواند نماز را بشكند، و باید نماز را تمام كند، و بنابر احتیاط واجب قضا نماید. و همچنین است اگر در بین نماز استحاضه قلیله او متوسطه یا كثیره شود.

٤٢٢ اگر در بین نماز، خون بند بیاید و مستحاضه نداند كه در باطن هم قطع شده یا نه، چنانچه بعد از نماز بفهمد قطع شده بوده، باید وضو و غسل و نماز را دوباره بجا آورد.

٤٢٣ اگر استحاضه كثیره زن متوسطه شود، باید براى نماز اول، عمل كثیره و براى نمازهاى بعد، عمل متوسطه را بجا آورد. مثلا اگر پیش از نماز ظهر استحاضه كثیره متوسطه شود، باید براى نماز ظهر غسل كند و براى نماز عصر و مغرب و عشا فقط وضو بگیرد. ولى اگر براى نماز ظهر غسل نكند و فقط به مقدار نماز عصر وقت داشته باشد، باید براى نماز عصر غسل نماید. و اگر براى نماز عصر هم غسل نكند،باید براى نماز مغرب غسل كند. و اگر براى آن هم غسل نكند و فقط به مقدار نماز عشا وقت داشته باشد، باید براى عشا غسل نماید.

٤٢٤ اگر پیش از هر نماز خون مستحاضه كثیره قطع شود و دوباره بیاید، براى‏هر نماز باید یك غسل بجا آورد. ولى اگر بعد از غسل و پیش از نماز قطع شود، چنانچه وقت تنگ باشد كه نتواند غسل كند و نماز را در وقت بخواند، با همان غسل مى‏تواند نماز را بخواند و همین طور است‏حكم وضو.

٤٢٥ اگر استحاضه كثیره قلیله شود، باید براى نماز اول عمل كثیره و براى نمازهاى بعد عمل قلیله را انجام دهد. و نیز اگر استحاضه متوسطه قلیله شود، باید براى نماز اول، عمل متوسطه و براى نمازهاى بعد عمل قلیله را بجا آورد.

٤٢٦ اگر مستحاضه یكى از كارهایى را كه بر او واجب مى‏باشد حتى عوض كردن پنبه را ترك كند، نمازش باطل است.

٤٢٧ مستحاضه قلیله اگر بخواهد غیر از نماز كارى انجام دهد، كه شرط آن وضو داشتن است، مثلا بخواهد جایى از بدن خود را به خط قرآن برساند، باید وضو بگیرد، و وضویى كه براى نماز گرفته كافى نیست، بنابر احتیاط واجب.

٤٢٨ سوره‏اى كه سجده واجب دارد براى زن مستحاضه اشكال ندارد، ولى نزدیكى شوهر با او بنابر احتیاط واجب در صورتى حلال مى‏شود كه غسل كند، اگر چه كارهاى دیگرى را كه براى نماز واجب است، مثل وضو و عوض كردن پنبه و دستمال انجام نداده باشد.

٤٢٩ اگر زن در استحاضه كثیره یا متوسطه بخواهد پیش از وقت نماز جایى از بدن خود را به خط قرآن برساند، باید غسل كند و وضو هم بگیرد.

٤٣٠ نماز آیات بر مستحاضه واجب است. و باید براى نماز آیات هم كارهایى را كه براى نماز یومیه گفته شد، انجام دهد.

٤٣١ هرگاه در وقت نماز یومیه نماز آیات بر مستحاضه واجب شود، اگر چه بخواهد هر دو را پشت‏سر هم به جا آورد، باید براى نماز آیات هم تمام كارهایى را كه براى نماز یومیه او واجب است، انجام دهد. و احتیاط واجب آن است كه هر دو را با یك غسل و وضو به جا نیاورد.

٤٣٢ اگر زن مستحاضه بخواهد نماز قضا بخواند، باید براى هر نماز كارهایى را كه براى نماز ادا بر او واجب است بجا آورد.

٤٣٣ اگر زن بداند خونى كه از او خارج مى‏شود خون زخم نیست و شرعا حكم حیض و نفاس را ندارد، بنابر احتیاط واجب باید به دستور استحاضه عمل كند.بلكه اگر شك داشته باشد كه خون استحاضه است‏یا خونهاى دیگر، چنانچه نشانه آنها را نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید كارهاى استحاضه را انجام دهد.

حیض

حیض خونى است كه غالبا در هر ماه چند روزى از رحم زنها خارج مى‏شود، و زن را در موقع دیدن خون حیض، حائض مى‏گویند.

٤٣٤ خون حیض در بیشتر اوقات، غلیظ و گرم و رنگ آن سرخ مایل به سیاهى یا سرخ است و با فشار و كمى سوزش بیرون مى‏آید.

٤٣٥ زنهاى سیده بعد از تمام شدن شصت‏ سال یائسه مى‏شوند، یعنى خون حیض نمى‏بینند. و زنهایى كه سیده نیستند، بعد از تمام شدن پنجاه سال یائسه مى‏شوند.

٤٣٦ خونى كه دختر پیش از تمام شدن نه سال و زن بعد از یائسه شدن مى‏بیند،حیض نیست.

٤٣٧ زن حامله و زنى كه بچه شیر مى‏دهد، ممكن است‏حیض ببیند.

٤٣٨ دخترى كه نمى‏داند نه سالش تمام شده یا نه، اگر خونى ببیند كه نشانه‏هاى حیض را نداشته باشد، حیض نیست. و اگر نشانه‏هاى حیض را داشته باشد و اطمینان به حیض بودنش پیدا كند، حیض است و معلوم مى‏شود نه سال او تمام شده است.

٤٣٩ زنى كه شك دارد یائسه شده یا نه، اگر خونى ببیند و نداند حیض است‏یا نه، باید بنا بگذارد كه یائسه نشده است.

٤٤٠ مدت حیض كمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نمى‏شود. و اگر مختصرى هم ازسه روز كمتر باشد، حیض نیست.

٤٤١ باید سه روز اول حیض، پشت‏سر هم باشد. پس اگر مثلا دو روز خون ببیند و یك روز پاك شود و دوباره یك روز خون ببیند حیض نیست.

٤٤٢ لازم نیست در تمام سه روز خون بیرون بیاید، بلكه اگر در فرج خون باشد، كافى است. و چنانچه در بین سه روز مختصرى پاك شود و مدت پاك شدن به قدرى كم باشد كه بگویند در تمام سه روز در فرج خون بوده، باز هم حیض است.

٤٤٣ لازم نیست‏شب اول و شب چهارم را خون ببیند، ولى باید در شب دوم و سوم خون قطع نشود. پس اگر از اذان صبح روز اول تا غروب روز سوم پشت‏سر هم خون بیاید، یا در وسطهاى روز اول شروع شود و در همان موقع از روز چهارم قطع شود ودر شب دوم و سوم هم هیچ خون قطع نشود، حیض است.

٤٤٤ اگر سه روز پشت‏سر هم خون ببیند و پاك شود، چنانچه دوباره خون ببیند و روزهایى كه خون دیده و در وسط پاك بوده، روى هم از ده روز بیشتر نشود، روزهایى هم كه در وسط پاك، بوده حیض است.

٤٤٥ اگر خونى ببیند كه از سه روز بیشتر و از ده روز كمتر باشد، و نداند خون دمل است‏یا خون حیض، چنانچه نداند دمل در طرف چپ است‏یا طرف راست در صورتى كه ممكن باشد، مقدارى پنبه داخل كند و بیرون آورد، پس اگر خون از طرف چپ بیرون آید، خون حیض است و اگر از طرف راست بیرون آید خون دمل است. و اگر ممكن نباشد كه وارسى كند، در صورتى كه مى‏داند خون سابق حیض بوده، حیض قرار دهد. و اگر دمل بوده، خون دمل قرار دهد. و اگر نمى‏داند خون حیض بوده یا دمل، باید همه چیزهایى را كه بر حائض حرام است، ترك كند، و همه عبادتهایى را كه زن غیر حایض انجام مى‏دهد، بجا آورد.

٤٤٦ اگر خونى ببیند كه از سه روز بیشتر و از ده روز كمتر باشد و نداند خون حیض است‏یا زخم، اگر قبلا حیض بوده حیض، و اگر پاك بوده پاك قرار دهد. و چنانچه نمى‏داند پاك بوده یا حیض، همه چیزهایى را كه بر حائض حرام است ترك كند و همه عبادتهایى كه زن غیر حائض انجام مى‏دهد بجا آورد.

٤٤٧ اگر خونى ببیند و شك كند كه خون حیض است‏یا نفاس، چنانچه شرایط حیض را داشته باشد، باید حیض قرار دهد.

٤٤٨ اگر خونى ببیند كه نداند خون حیض است‏یا بكارت، باید خود را وارسى كند، یعنى مقدارى پنبه داخل فرج نماید و كمى صبر كند بعد بیرون آورد، پس اگر اطراف آن آلوده باشد، خون بكارت است. و اگر به همه آن رسیده، حیض مى‏باشد.

٤٤٩ اگر كمتر از سه روز خون ببیند و پاك شود و بعد از سه روز خون ببیند خون دوم حیض است، و خون اول اگر چه در روزهاى عادتش باشد حیض نیست.

احكام حائض

٤٥٠ چند چیز بر حائض حرام است: اول: عبادتهایى كه مانند نماز باید با وضو یا غسل یا تیمم بجا آورده شود، ولى بجا آوردن عبادتهایى كه وضو و غسل و تیمم براى‏آنها لازم نیست، مانند نماز میت، مانعى ندارد. دوم: تمام چیزهایى كه بر جنب حرام است و در احكام جنابت گفته شد. سوم: جماع كردن در فرج، كه هم براى مرد حرام است و هم براى زن، اگر چه به مقدار ختنه‏گاه داخل شود و منى هم بیرون نیاید، بلكه احتیاط واجب آن است كه مقدار كمتر از ختنه‏گاه را هم داخل نكند. و در دبر زن حائض وطى كردن، كراهت‏شدیده دارد.

٤٥١ جماع كردن در روزهایى هم كه حیض زن قطعى نیست ولى شرعا باید براى خود حیض قرار دهد، حرام است. پس زنى كه بیشتر از ده روز خون مى‏بیند و باید به دستورى كه بعدا گفته مى‏شود روزهاى عادت خویشان خود را حیض قرار دهد، شوهرش نمى‏تواند در آن روزها با او نزدیكى كند.

٤٥٢ اگر شماره روزهاى حیض زن به سه قسمت تقسیم شود و مرد در قسمت اول آن، با زن خود در قبل جماع كند، بنابر احتیاط واجب باید هیجده نخود طلا كفاره به فقیر بدهد و اگر در قسمت دوم جماع كند، نه نخود و اگر در قسمت‏سوم جماع كند باید چهار نخود و نیم بدهد. مثلا زنى كه شش روز خون حیض مى‏بیند اگر شوهرش در شب یا روز اول و دوم با او جماع كند باید هیجده نخود طلا بدهد و در شب یا روز سوم و چهارم نه نخود و در شب یا روز پنجم و ششم باید چهار نخود و نیم بدهد.

٤٥٣ وطى در دبر زن حائض، كفاره ندارد.

٤٥٤ لازم نیست طلاى كفاره را از طلاى سكه‏دار بدهد، ولى اگر بخواهد قیمت آن را بدهد، باید قیمت‏سكه‏دار بدهد.

٤٥٥ اگر قیمت طلا در وقتى كه جماع كرده با وقتى كه مى‏خواهد به فقیر بدهد فرق كرده باشد، باید قیمت وقتى را كه مى‏خواهد به فقیر بدهد حساب كند.

٤٥٦ اگر كسى هم در قسمت اول و هم در قسمت دوم و هم در قسمت‏سوم حیض، بازن خود جماع كند، باید هر سه كفاره را كه روى هم سى و یك نخود و نیم مى‏شود بدهد.

٤٥٧ اگر انسان بعد از آنكه در حال حیض جماع كرده و كفاره آن را داده دوباره جماع كند واجب است باز هم كفاره بدهد.

٤٥٨ اگر با زن حائض چند مرتبه جماع كند و در بین آن كفاره ندهد، احتیاط واجب آن است كه براى هر جماع یك كفاره بدهد.

٤٥٩ اگر مرد در حال جماع بفهمد زن حائض شده، باید فورا از او جدا شود. واگر جدا نشود، بنابر احتیاط واجب باید كفاره بدهد.

٤٦٠ اگر مرد با زن حائض زنا كند یا با زن حائض نامحرمى به گمان اینكه عیال خود او است جماع نماید، احتیاط واجب آن است كه كفاره بدهد.

٤٦١ كسى كه نمى‏تواند كفاره بدهد، بهتر آن است كه صدقه‏اى به فقیر بدهد. و اگر نمى‏تواند، بنابر احتیاط واجب باید استغفار كند، و هر وقت توانست باید كفاره بدهد.

٤٦٢ طلاق دادن زن در حال حیض، به طورى كه در كتاب طلاق گفته مى‏شود، باطل است.

٤٦٣ اگر زن بگوید حائضم یا از حیض پاك شده‏ام، باید حرف او را قبول كرد.

٤٦٤ اگر زن در بین نماز حائض شود، نماز او باطل است.

٤٦٥ اگر زن در بین نماز شك كند كه حائض شده یا نه، نماز او صحیح است. ولى اگر بعد از نماز بفهمد كه در بین نماز حائض شده، نمازى كه خوانده باطل است.

٤٦٦ بعد از آنكه زن از خون حیض پاك شد، واجب است براى نماز و عبادتهاى دیگرى كه باید با وضو یا غسل یا تیمم بجا آورده شود، غسل كند. و دستور آن مثل غسل جنابت است. ولى براى نماز باید پیش از غسل یا بعد از آن وضو هم بگیرد،و اگر پیش از غسل وضو بگیرد بهتر است.

٤٦٧ بعد از آن كه زن از خون حیض، پاك شد، اگر چه غسل نكرده باشد، طلاق او صحیح است، و شوهرش هم مى‏تواند با او جماع كند. ولى احتیاط مستحب آن است‏كه پیش از غسل از جماع با او خوددارى كند. اما كارهاى دیگرى كه در وقت‏حیض بر او حرام بوده مانند توقف در مسجد و مس خط قرآن، تا غسل نكند بر او حلال نمى‏شود.

٤٦٨ اگر آب براى وضو و غسل كافى نباشد و به اندازه‏اى باشد كه بتواند یا غسل كند یا وضو بگیرد، بنابر احتیاط واجب باید غسل كند و بدل از وضو تیمم نماید. و اگر فقط براى وضو كافى باشد و به اندازه غسل نباشد، باید وضو بگیرد و عوض غسل تیمم نماید. و اگر براى هیچ یك از آنها آب ندارد، باید دو تیمم كند،یكى بدل از غسل و دیگرى بدل از وضو.

٤٦٩ نمازهاى یومیه‏اى كه زن در حال حیض نخوانده، قضا ندارد، ولى روزه‏هاى واجب را باید قضا نماید.

٤٧٠ هرگاه وقت نماز داخل شود و بداند كه اگر نماز را تاخیر بیندازد حائض مى‏شود، باید فورا نماز بخواند.

٤٧١ اگر زن نماز را تاخیر بیندازد و از اول وقت به اندازه انجام واجبات یك نماز بگذرد و حائض شود، قضاى آن نماز بر او واجب است. ولى در تند خواندن و كند خواندن و چیزهاى دیگر باید ملاحظه حال خود را بكند، مثلا زنى كه مسافر نیست اگر در اول ظهر نماز نخواند، قضاى آن در صورتى واجب مى‏شود كه به مقدار خواندن چهار ركعت نماز به دستورى كه گفته شد از اول ظهر بگذرد و حائض شود، و براى كسى كه مسافر است گذشتن وقت به مقدار خواندن دو ركعت كافى است. و نیز باید ملاحظه تهیه شرایط‏ى را كه دارا نیست بنماید، پس اگر به مقدار فراهم آوردن آن مقدمات و خواندن یك نماز بگذرد و حائض شود قضا واجب است، و گرنه واجب نیست.

٤٧٢ اگر زن در آخر وقت نماز از خون پاك شود و به اندازه غسل و وضو و مقدمات دیگر نماز مانند تهیه كردن لباس یا آب كشیدن آن و خواندن یك ركعت نماز یا بیشتر از یك ركعت وقت داشته باشد، باید نماز را بخواند و اگر نخواند باید قضاى آن را بجا آورد.

٤٧٣ اگر زن حائض به اندازه غسل و وضو وقت ندارد، ولى مى‏تواند با تیمم نماز را در وقت بخواند آن نماز بر او واجب نیست. اما اگر گذشته از تنگى وقت تكلیفش تیمم است، مثل آنكه آب برایش ضرر دارد، باید تیمم كند و آن نماز را بخواند.

٤٧٤ اگر زن حائض بعداز پاك شدن شك كند كه براى نماز وقت دارد یا نه، باید نمازش را بخواند.

٤٧٥ اگر به خیال این كه به اندازه تهیه مقدمات نماز و خواندن یك ركعت وقت ندارد نماز نخواند، و بعد بفهمد وقت داشته، باید قضاى آن نماز را بجا آورد.

٤٧٦ مستحب است زن حائض در وقت نماز خود را از خون پاك نماید و پنبه و دستمال را عوض كند و وضو بگیرد، و اگر نمى‏تواند وضو بگیرد تیمم نماید و در جاى نماز رو به قبله بنشیند و مشغول ذكر و دعا و صلوات شود.

٤٧٧ خواندن و همراه داشتن قرآن و رساندن جایى از بدن به حاشیه و ما بین خطهاى قرآن و نیز خضاب كردن به حنا و مانند آن براى حائض مكروه است.

اقسام زنهاى حائض

٤٧٨ زنهاى حائض بر شش قسمند: اول: صاحب عادت وقتیه و عددیه، و آن زنى است كه دو ماه پشت‏سر هم در وقت معین خون حیض ببیند و شماره روزهاى حیض اوهم در هر دو ماه یك اندازه باشد، مثل آنكه دو ماه پشت‏سر هم از اول ماه تا هفتم خون ببیند. دوم: صاحب عادت وقتیه، و آن زنى است كه دو ماه پشت‏سر هم در وقت معین، خون حیض ببیند ولى شماره روزهاى حیض او در هر دو ماه یك اندازه نباشد، مثلا دو ماه پشت‏سر هم از روز اول ماه خون ببیند ولى ماه اول روز هفتم، و ماه دوم روز هشتم از خون پاك شود. سوم: صاحب عادت عددیه، و آن زنى است كه شماره روزهاى حیض او در دو ماه پشت‏سر هم به یك اندازه باشد، ولى وقت دیدن آن دو خون یكى نباشد، مثل آنكه ماه اول از پنجم تا دهم و ماه دوم از دوازدهم تا هفدهم خون ببیند. چهارم: مضطربه، و آن زنى است كه چند ماه خون دیده، ولى عادت معینى پیدا نكرده یا عادتش به هم خورده و عادت تازه‏اى پیدا نكرده است. پنجم: مبتدئه، و آن زنى است كه دفعه اول خون دیدن او است. ششم: ناسیه، و آن زنى است كه عادت خود را فراموش كرده است. و هر كدام اینها احكامى دارند كه در مسایل آینده گفته مى‏شود.

١- صاحب عادت وقتیه و عددیه

٤٧٩ زنهایى كه عادت وقتیه و عددیه دارند سه دسته‏اند: اول: زنى كه دو ماه پشت‏سر هم در وقت معین، خون حیض ببیند و در وقت معین هم پاك شود، مثلا دو ماه پشت‏سر هم از روز اول ماه، خون ببیند و روز هفتم پاك شود، كه عادت حیض این زن از اول ماه تا هفتم است. دوم: زنى كه از خون پاك نمى‏شود ولى دو ماه پشت‏سر هم چند روز معین مثلا از اول ماه تا هشتم خونى كه مى‏بیند نشانه‏هاى حیض را دارد، یعنى غلیظ و سیاه و گرم است و با فشار و سوزش بیرون مى‏آید. و بقیه خونهاى او نشانه‏هاى استحاضه را دارد، كه عادت او از اول ماه تا هشتم مى‏شود. سوم: زنى كه دو ماه پشت‏سر هم در وقت معین، خون حیض ببیند و بعداز آنكه سه روز یا بیشتر خون دید یك روز یا بیشتر پاك شود و دوباره خون ببیند و تمام روزهایى كه خون دیده با روزهایى كه در وسط پاك بوده از ده روز بیشتر نشود و در هر دو ماه همه روزهایى كه خون دیده و در وسط پاك بوده روى هم یك اندازه باشد كه عادت او به اندازه تمام روزهایى است كه خون دیده و در وسط پاك بوده‏است، و لازم نیست روزهایى كه در وسط پاك بوده در هر دو ماه به یك اندازه باشد، مثلا اگر در ماه اول از روز اول ماه تا سوم خون ببیند و سه روز پاك شود و دوباره سه روز خون ببیند و در ماه دوم بعد از آن كه سه روز خون دید، سه روز یا كمتر یا بیشتر پاك شود و دوباره خون ببیند و روى هم از نه روز بیشتر نشود،همه حیض است، و عادت این زن نه روز مى‏شود.

٤٨٠ زنى كه عادت وقتیه و عددیه دارد اگر در وقت عادت یا دو سه روز جلوتر یا دو سه روز عقب‏تر خون ببیند، به طورى كه بگویند حیض را جلو یا عقب انداخته اگر چه آن خون، نشانه‏هاى حیض را نداشته باشد، باید به احكامى كه براى زن حائض گفته شد عمل كند. و چنانچه بعد بفهمد حیض نبوده مثل اینكه پیش از سه روز پاك شود، باید عبادتهایى را كه بجا نیاورده قضا نماید.

٤٨١ زنى كه عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر چند روز پیش از عادت و همه روزهاى عادت و چند روز بعد از عادت خون ببیند و روى هم از ده روز بیشتر نشود،همه حیض است. و اگر از ده روز بیشتر شود، فقط خونى را كه در روزهاى عادت خود دیده، حیض است، و خونى كه پیش از آن و بعد از آن دیده استحاضه مى‏باشد، و باید عبادتهایى را كه در روزهاى پیش از عادت و بعد از عادت بجا نیاورده قضا نماید.و اگر همه روزهاى عادت را با چند روز پیش از عادت خون ببیند و روى هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است. و اگر از ده روز بیشتر شود، فقط روزهاى عادت او حیض است و خونى كه جلوتر از آن دیده استحاضه مى‏باشد، و چنانچه در آن روزها عبادت نكرده باید قضا نماید. و اگر همه روزهاى عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببیند و روى هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است. و اگر بیشتر شود، فقط روزهاى عادت حیض و باقى استحاضه است.

٤٨٢ زنى كه عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر مقدارى از روزهاى عادت را با چند روز پیش از عادت خون ببیند و روى هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است.و اگر از ده روز بیشتر شود، روزهایى كه در عادت خون دیده با چند روز پیش از آن كه روى هم به مقدار عادت او شود حیض، و روزهاى اول را استحاضه قرار مى‏دهد. واگر مقدارى از روزهاى عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببیند و روى هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است. و اگر بیشتر شود، باید روزهایى كه در عادت خون دیده با چند روز بعد از آن كه روى هم به مقدار عادت او شود حیض، و بقیه را استحاضه قرار دهد.

٤٨٣ زنى كه عادت دارد، اگر بعد از آنكه سه روز یا بیشتر خون دید، پاك شود و دوباره خون ببیند و فاصله بین دو خون كمتر از ده روز باشد و همه روزهایى كه خون دیده با روزهایى كه در وسط پاك بوده از ده روز بیشتر باشد، مثل آنكه پنج روز خون ببیند و پنج روز پاك شود و دوباره پنج روز خون ببیند، چند صورت دارد: ١- آنكه تمام خونى كه دفعه اول دیده، یا مقدارى از آن، در روزهاى عادت باشد و خون دوم كه بعد از پاك شدن مى‏بیند در روزهاى عادت نباشد، كه بایدهمه خون اول را حیض و خون دوم را استحاضه قرار دهد. ٢- آنكه خون اول در روزهاى عادت نباشد، و تمام خون دوم یا مقدارى از آن در روزهاى عادت باشد كه باید همه خون دوم را حیض و خون اول را استحاضه قرار دهد. ٣- آنكه مقدارى از خون اول و دوم در روزهاى عادت باشد، و خون اولى كه در روزهاى عادت بوده از سه روز كمتر نباشد و با پاكى وسط و مقدارى از خون دوم كه آن هم در روزهاى عادت بوده از ده روز بیشتر نباشد، كه در این صورت همه آنها حیض است. و مقدارى از خون اول كه پیش از روزهاى عادت بوده و مقدارى از خون دوم كه بعد از روزهاى عادت بوده استحاضه است، مثلا اگر عادتش از سوم ماه تا دهم بوده، در صورتى كه یك ماه از اول تا ششم خون ببیند و دو روز پاك شود و بعد تا پانزدهم خون ببیند، از سوم تا دهم حیض است و از اول تا سوم و همچنین از دهم تا پانزدهم استحاضه مى‏باشد. ٤- آنكه مقدارى از خون اول و دوم در روزهاى عادت باشد. ولى خون اولى كه در روزهاى عادت بوده، از سه روز كمتر باشد، كه باید در تمام دو خون و پاكى وسط، كارهایى را كه بر حائض حرام است و سابقا گفته شد ترك كند و كارهاى استحاضه را بجا آورد، یعنى به دستورى كه براى زن مستحاضه گفته شد عبادتهاى خود را انجام دهد.

٤٨٤ زنى كه عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر در وقت عادت خون نبیند و در غیر آن وقت به شماره روزهاى حیضش خون ببیند، باید همان را حیض قرار دهد، چه پیش از وقت عادت دیده باشد چه بعد از آن.

٤٨٥ زنى كه عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر در وقت عادت خود او باشد و بعد از پاك شدن، دوباره به شماره روزهاى عادتى كه داشته خون ببیند، باید در هر دو خون كارهایى را كه بر حائض حرام است ترك كند و كارهاى استحاضه را بجا آورد.

٤٨٦ زنى كه عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند، خونى كه در روزهاى عادت دیده اگر چه نشانه‏هاى حیض را نداشته باشد، حیض است. و خونى كه بعد از روزهاى عادت دیده، اگر چه نشانه‏هاى حیض را داشته باشد، استحاضه است.مثلا زنى كه عادت حیض او از اول ماه تا هفتم است، اگر از اول تا دوازدهم خون ببیند، هفت روز اول آن حیض، و پنج روز بعد استحاضه مى‏باشد.

٢- صاحب عادت وقتیه

٤٨٧ زنهایى كه عادت وقتیه دارند سه دسته‏اند: اول: زنى كه دو ماه پشت‏سر هم در وقت معین، خون حیض ببیند و بعد از چند روز پاك شود، ولى شماره روزهاى آن در هر دو ماه یك اندازه نباشد. مثلا دو ماه پشت‏سر هم روز اول ماه خون ببیندولى ماه اول روز هفتم، و ماه دوم روز هشتم از خون پاك شود، كه این زن باید روز اول ماه را عادت حیض خود قرار دهد. دوم: زنى كه از خون پاك نمى‏شود ولى دو ماه پشت‏سر هم در وقت معین خون او نشانه‏هاى حیض را دارد، یعنى غلیظ و سیاه و گرم است و با فشار و سوزش بیرون مى‏آید، و بقیه خونهاى او نشانه استحاضه را دارد، و شماره روزهایى كه خون او نشانه حیض دارد، در هر دو ماه یك اندازه نیست. مثلا در ماه اول، از اول ماه تا هفتم، و در ماه دوم از اول ماه تا هشتم،خون او نشانه‏هاى حیض و بقیه نشانه استحاضه را داشته باشد، كه این زن هم باید روز اول ماه را روز اول عادت حیض خود قرار دهد. سوم: زنى كه دو ماه پشت‏سر هم در وقت معین، سه روز یا بیشتر خون حیض ببیند و بعد پاك شود و دو مرتبه خون ببیندو تمام روزهایى كه خون دیده با روزهایى كه در وسط پاك بوده از ده روز بیشتر نشود ولى ماه دوم كمتر یا بیشتر از ماه اول باشد. مثلا در ماه اول هشت روز و در ماه دوم نه روز باشد، كه این زن هم باید روز اول ماه را روز اول عادت حیض خود قرار دهد.

٤٨٨ زنى كه عادت وقتیه دارد، اگر در وقت عادت خود یا دو سه روز پیش از عادت یا دو سه روز بعد از عادت، خون ببیند به طورى كه بگویند حیض راجلو یا عقب انداخته، اگر چه آن خون نشانه‏هاى حیض را نداشته باشد، باید به احكامى كه براى زنهاى حائض گفته شد، رفتار نماید. و اگر بعد بفهمد حیض نبوده،مثل آنكه پیش از سه روز پاك شود، باید عبادتهایى را كه بجا نیاورده قضا نماید.

٤٨٩ زنى كه عادت وقتیه دارد، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و نتواند حیض را به واسطه نشانه‏هاى آن تشخیص دهد، باید شماره عادت خویشان خود را حیض قرار دهد، چه پدرى باشند چه مادرى، زنده باشند یا مرده. ولى در صورتى مى‏تواند عادت آنان را حیض خود قرار دهد كه شماره روزهاى حیض همه آنان یك اندازه باشد و اگر شماره روزهاى حیض آنان یك اندازه نباشد، مثلا عادت بعضى پنج روز و عادت بعضى دیگر هفت روز باشد، نمى‏تواند عادت آنان را حیض خود قرار دهد. مگر كسانى كه عادتشان با دیگران فرق دارد، به قدرى كم باشند كه در مقابل آنان هیچ حساب شوند، كه در این صورت باید عادت بیشتر آنان را حیض خود قرار دهد.

٤٩٠ زنى كه عادت وقتیه دارد و شماره عادت خویشان خود را حیض قرار مى‏دهد، باید روزى را كه در هر ماه اول عادت او بوده، اول حیض خود قرار دهد.مثلا زنى كه هر ماه، روز اول ماه خون مى‏دیده و گاهى روز هفتم و گاهى روز هشتم پاك مى‏شده، چنانچه یك ماه، دوازده روز خون ببیند و عادت خویشانش هفت روز باشد،باید هفت روز اول ماه را حیض و باقى را استحاضه قرار دهد.

٤٩١ زنى كه عادت وقتیه دارد و باید شماره عادت خویشان خود را حیض قرار دهد، چنانچه خویش نداشته باشد، یا شماره عادت آنان مثل هم نباشد، باید در هر ماه از روزى كه خون مى‏بیند تا هفت روز را حیض، و بقیه را استحاضه قرار دهد.

نوع مطلب : احکام و استفتائات، 
برچسب ها :